Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ustkowie

  • Kontakt

    Telefon: (43) 829-46-67

    spustkow26@op.pl

Rajd Ekologiczno-Przyrodniczy Orli Staw

8 czerwca nasi uczniowie wzięli udział w  odbył się  XXI Rajdzie Ekologiczno- Przyrodniczym  Orli Staw 2019, zorganizowany przez Związek Komunalny Gmin ,,Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu.

Celem rajdu było:

– rozwój edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,

– popularyzacja nowoczesnych metod gospodarowania odpadami komunalnymi,

– upowszechnianie zorganizowanych form turystyki i krajoznawstwa,

– popularyzacja walorów krajobrazowych,

– uczestnictwo w aktywnych formach rekreacji i wypoczynku.